Умисне вбивство чи перевищення самооборони?

1107-2017

ВСУ визначив різницю між умисним вбивством – ст. 115 КК та перевищенням меж необхідної самооборони – ст.118 КК (Постанова ВСУ у справі № 5-34кс14)

Фабула судового акту: Питання правильної кваліфікації злочину завжди стратегічне при звинуваченні, а при загибелі потерпілого – життєвоважливе для підсудного. Інколи дуже складно правильно кваліфікувати діяння підсудного і розрізнити: умисне вбивство (ст. 115 КК), умисне вбивство при перевищенні меж самооборони (ст. 115 КК) та необхідну самооборону (ст. 36 КК). ВСУ у цій справі скасував рішення касаційного суду ВССУ і направив справу на новий розгляд до касаційного суду саме із питання неправильної кваліфікації вбивства.

ВСУ в цій справі зазначив наступне.

Стан необхідної оборони виникає не лише в момент вчинення суспільно небезпечного посягання, а й у разі створення реальної загрози заподіяння шкоди. Обов’язковим є мотив діяння – захист винною особою охоронюваних законом прав та інтересів від суспільно небезпечного посягання.  При з’ясуванні наявності загрози необхідно враховувати поведінку нападника, зокрема, спрямованість умислу, інтенсивність і характер його дій, що дають особі, яка захищається, підстави сприймати загрозу як реальну.

У справі у підсудного виникла підстава для необхідної оборони, а саме – право на захист правоохоронюваних інтересів шляхом заподіяння шкоди тому, хто посягає, для припинення цього посягання. Але заподіяння шкоди у вигляді позбавлення життя за даних обставин справи не відповідали небезпечності посягання та обстановці захисту, а тому межі необхідної оборони перевищені.

 

(Постанова ВСУ у справі № 5-34кс14)